Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


Co je Průkaz energetické náročnosti PENB 

Průkaz energetické náročnosti PENB je stejným dokumentem jako štítky, které známe z jiných elektrických spotřebičů např. praček, ledniček atd. Při koupi či pronájmu domu nebo bytu je energetický průkaz jedním z prodejních argumentů a cena neúsporných domů a bytů klesá a v budoucnu klesat bude. Naopak nemovitosti s nízkou energetickou náročností jsou čím dál více vyhledávány a jsou zárukou dobré investice do budoucna. 

Průkaz ENB vychází z evropské směrnice 2010/31/EU a je zaváděn ve všech státech EU. Hlavním záměrem tohoto zavedení je snížení spotřeby energií a emise CO2.
Průkaz energetické náročnosti PENB zpracováváme dle zákona č. 406/2000 o hospodaření s energií, v platném znění. Průkazem energetické náročnosti PENB je dle tohoto zákona dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Platnost průkazu energetické náročnosti PENB 

Platnost průkaz energetické náročnosti PENB  je 10 let od data jeho vyhotovení nebo do změny budovy, která má zásadní vliv na vstupy do výpočtu PENB. (Platí i pro Průkazy energetické náročnosti zpracované před 1.1.2013)

Průkaz energetické náročnosti PENB zpracováváme pro široký okruh zákazníků jako energetický specialista.

Našimi zákazníky jsouENB graf 2PENB graf 1

Průkazy energetické náročnosti zpracováváme pro tyto účely

 


podklady PENB RD EA

Podklady pro zadání PENB

-seznam podkladů ke stažení

Soubor obsahuje seznam nezbytných podkladů ke zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy.

 

 

 


penb

Souhrn povinností vyplívajících ze zákona 406/2000 od 1.1.2013

- souhrn ke stažení

Soubor obsahuje souhrn povinností pro majitele nemovitostí, které jsou platné od 1.1.2013 a následných let. Jedná se o stávající budovy, prodej budov a pronájem budov. Prodej a pronájem jednotek - bytů, kancelářských jednotek.

 

 


Následující text je aktualizován pravidelně v souladu s platnou legislativou.

Stávající užívané budovy

Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti PENB  pro stávající užívané budovy, které nejsou určeny k prodeji, pronájmu ani rekonstrukci: 

 • budovy užívané orgánem veřejné moci(§ 7a odst.1b)) - vlastníkem a uživatelem je orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci např. obecní, městské a krajské úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičské zbrojnice, státní a ministerské instituce, nemocnice, školská zařízení zřízená těmito orgány
  • do 1.7. 2013 pro budovy nad 500 m2 energeticky vztažné plochy
  • do 1.7. 2015 pro budovy nad 250 m2 energeticky vztažné plochy

 + PENB je nezbytné umístit na veřejném místě dle prováděcí vyhlášky

 

 •  užívané bytové a administrativní budovy (§ 7a odst. 1c))
  • do 1.1. 2015 pro budovy nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy
  • do 1.1. 2017 pro budovy nad 1000 m2 energeticky vztažné plochy
  • do 1.1. 2019 pro budovy do 1000 m2 energeticky vztažné plochy

 

Pozn. Definice dle  ČSN 734301 Bytový dům - jedná se o obytnou budovu o 4 a více bytech přístupných ze společného komunikačního prostoru. Rodinný dům - obytná budova omezeného rozsahu, určená především pro trvalé bydlení rodinného společenství

Energeticky vztažná plocha - vnější půdorysná plocha všech vytápěných a temperovaných prostorů v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy

Prodej, pronájem

Prodej

Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti PENB  pro stávající jednotky a budovy, které jsou určeny k prodeji (§ 7a odst. 2) :

 • ucelená část budovy - podlaží, byt, kancelář nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání a byla za tímto účelem upravena 
 • celá budova 
  • od 1.1. 2013 
Pronájem

Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti PENB  pro stávající jednotky a budovy, které jsou určeny k pronájmu:

 • ucelená část budovy - podlaží, byt, kancelář nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání a byla za tímto účelem upravena
  • od 1.1. 2016 
 • celá budova  (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, ........)
  • od 1.1. 2013 

Průkaz energetické náročnosti PENB zpracovaný pro budovu je také Průkazem pro ucelenou část budovy (§ 7a odst. 8).

Výjimky (§ 7a odst. 5)

 • budova s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m2  (jedná se o budovu, nejedná se o byt)
 • budovy navržené a užívané pro místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • stavby pro rodinou rekreaci - chaty a chalupy (dle katastru a kolaudačního rozhodnutí)
 • stavby průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ

Povinnosti vlastníka budovy nebo jednotky (§ 7a)

 1. Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v Průkaz energetické náročnosti PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy či ucelené části budovy a při pronájmu budovy
 2. Předložit možnému kupujícímu či možnému nájemci Průkaz energetické náročnosti PENB či ověřenou kopii
 3. Předat nejpozději při podpisu smlouvy kupujícímu či nájemci originál či úředně ověřenou kopii Průkaz energetické náročnosti PENB  

Oprávnění zpracovat Průkaz energetické náročnosti PENB

Průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná podle §10 nebo osoba přezkoušená ministerstvem průmyslu a obchodu - Energetický specialista. Průkazy energetické náročnosti (PENB) dle vyhl. 148/2007 a č. 78/2013 zpracováváme od jejich uzákonění. Od této doby jsme zpracovali více než 300 Průkazů ENB pro budovy různých velikostí a různého využití. Pro zpracování Průkazů energetické náročnosti vlastníme několik oprávnění Energetického specialisty, zapsaného u Ministerstva průmyslu a obchodu.

Seznam energetických expertů

Zvláštní případy

Dražby - k tématu dražeb je zatím uveřejněn pouze názor ministerstva Pro místní rozvoj

 

Pokud máte jakékoliv dotazy k této problematice, neváhejte nás kontaktovat na tel. 731 502060, Skype (Petra Studecká) nebo emailu info@energetickaagentura.eu.

 

Novostavby

Text bude v nejbližší době zveřejněn.

Rekonstrukce

Text bude v nejbližší době zveřejněn.