Obsah

rozpRozpočty


Položkové rozpočty pro různé stupně projektové dokumentace v programu Kros plus.

Zpracováváme rozpočty v programu Kros plus. Hlavní náplní jsou položkové rozpočty dle ceníků URS. Další část tvoří rozpočty kalkulační.