Pomáháme Vám snížit náklady energeticky úspornými projekty.

SLUŽBY

Energetické koncepce měst a obcí

Energetické koncepce jsou zpracovávány za účelem zmapování stávajícího stavu energetického hospodářství a návrhu úsporných opatření v rámci města s návazností na nadřazené koncepce. V rámci koncepcí jsou zpracovávány Studie využití obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky.


Energetické audity

Energetické audity jsou zpracovávány pro celé společnosti, výrobní závody, jednotlivé domy, jednotlivé systémy a další druhy energetického hospodářství. Audity jsou zpracovávány podle zákona 406/2000 Sb..

Energetické posudky

Energetické posudky jsou zpracovávány pro mnoho zákonných účelů. Hlavním důvodem jejich zpracování jsou dotační prostředky EU.

Průkazy energetické náročnosti PENB

PENB jsou zpracovány z několika důvodů. Jedná se o novostavby, rekonstrukce, prodej a pronájem budov. Jsou zpracovávány pro budovy vlastněné státem.Projektové dokumentace

PD jsou zpracovávány pro novostavby a rekonstrukce budov. Jsou zpracovávány ve všech stupních tzn. ve fázi studie, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby. Hlavní důraz klademe na nízkou energetickou náročnost a obnovitelné zdroje energie.Hlukové studie

Hlukové studie jsou zpracovávány zejména pro dotčené orgány v rámci stavebních řízení. Jedná se o hluk z provozu hlučného zařízení (stacionární zdroje, výstavba budov, tepelná čerpadla atd.) nebo hluk z dopravy (silniční, dráha, tramvaj, letadla).

Osvětlovací studie

Osvětlovací studie jsou zpracovávány zejména pro dotčené orgány v rámci stavebních řízení. Jedná se o zastínění, denní a umělé osvětlení.


Expertní posudky - tepelná technika

Zpracováváme expertní posudky v případě vad staveb nebo reklamačního řízení v oboru tepelná technika. Pro zpracování posudků používáme nejmodernější zařízení vč. termokamer.