Energetické koncepce

Energetické koncepce měst a obcí

Energetické koncepce jsou zpracovávány za účelem zmapování stávajícího stavu energetického hospodářství a návrhu úsporných opatření v rámci města s návazností na nadřazené koncepce. V rámci koncepcí jsou zpracovávány Studie využití obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky.