Projektové dokumentace

PD jsou zpracovávány pro novostavby a rekonstrukce budov.  Jsou zpracovávány ve všech stupních tzn. ve fázi studie, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby. Hlavní důraz klademe na nízkou energetickou náročnost a obnovitelné zdroje energie.

Expertní posudky - tepelná technika

Zpracováváme expertní posudky v případě vad staveb nebo reklamačního řízení v oboru tepelná technika. Pro zpracování posudků používáme nejmodernější zařízení vč. termokamer.