Hlukové studie 

Hlukové studie jsou zpracovávány zejména pro dotčené orgány v rámci stavebních řízení.  Jedná se o hluk z provozu hlučného zařízení (stacionární zdroje, výstavba budov, tepelná čerpadla atd.) nebo hluk z dopravy (silniční, dráha, tramvaj, letadla).

Osvětlovací studie

Osvětlovací studie jsou zpracovávány zejména pro dotčené orgány v rámci stavebních řízení.  Jedná se o zastínění, denní a umělé osvětlení.