Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

SlužbyProjektování pozemních staveb

Novostavby, rekonstrukce, nástavby a přístavby rodinných, bytových, veřejných a občanských staveb

Architektura, nízkoenergetické a pasivní budovy, vytápění, vodovod, kanalizace, plyn, elektro  

Projekty pro 

 • územní řízení
 • stavební řízení
 • ohlášení
 • výběr dodavatele
 • realizaci

 


Energetické audity

Energetické audity dle zákona č. 480/2000 a vyhlášky č. 480/2012 pro veřejný i soukromý sektor

 • Energetické audity budov
 • Energetické audity technických zařízení
  • FVE elektrárny
  • malé vodní elektrárny
  • bioplynové stanice
 • Energetické koncepce obcí a měst
 • Technické studie - Due Diligence
 • Poradenské službý na klíč pro státní zprávu a firmy

 


Energetické posudky

Energetické posudky dle zákona č. 480/2000 a vyhlášky č. 480/2012

 • Posouzení proveditelnosti alternativních zdrojů energie
 • Posouzení opatření na rekonstruované budově - Nová zelená úsporám

 


Průkazy energetické náročnosti

Průkazy energetické náročnosti dle vyhlášky č. 78/2013

 


Energetický management

Služba externího en. managera poskytovaná zástupcům měst, obcí a firem.

 


Expertní posudky - tepelná technika a energetická náročnost

 • Posudky sloužící k diagnostice poruch a návrhu řešení
 • Posudky pro optimalizaci stávajícíh projektů staveb v přípravné fázi z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti

 


Termovizní diagnostika

 • diagnostika budov
 • fotovoltaika
 • inspekce elektrických strojů
 • zařízení a rozvaděčů

 


Hlukové studie

 • dopravní zatížení (automobily, letadla, dráha, tram)
 • stacionární zdroje hluku (technologie, vzduchotechnika, topný zdroj)
 • provozovné zdroje hluku (diskotéka, restaurace, prodejna, výrobna)
 • posouzení konstrukcí oddělujících hlučné prostory od okolních z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti

 


Osvětlovací studie

 • studie zastínění 
 • studie denního osvětlení dle ČSN 73 0580

 


Školení

Oblast snižování spotřeb energie

Průkazy energetické náročnosti

 • zástupci obcí a měst
 • správy budov
 • realitní kanceláře