Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Energetická optimalizace větších budov a výrobních celkůKomplexní Termicko–energetické simulace jednotlivých vzduchotechnických a topných systémů a návrh nezbytných opatření, která je třeba udělat ve stávajících klimatizačních a topných systémech. Slouží jako podklad pro vypracování budoucích investičních záměrů a potřebných etap rozvoje a rekonstrukce budov.


Simulace mimo jiné zajistí kvalifikovaný odhad a analýzu spotřeb jednotlivých komodit. Simulace je směrodatným dokladem, který jasně prokáže nezbytná opatření, která je třeba udělat ve stávajících klimatizačních a topných systémech. Slouží zároveň jako podklad pro vypracování budoucích investičních záměrů a potřebných etap rozvoje a rekonstrukce budov. Simulace slouží jako vstupní údaj pro budoucí pravidelné kontroly dle zákona.

Simulace je zpracovávána v softwaru vytvořeném pro tento účel.

V rámci energetické optimalizace odhalíme hlavní zdroje nadměrné spotřeby a plýtvání energií a navrhneme opatření k jejich snížení či odstranění. Dále navrhneme různé kombinace vytápění, větrání a přípravy teplé vody dle specifických potřeb zadavatele. Pro jednotlivé varianty lze potom připravit srovnání z hlediska investičních nákladů, provozních nákladů na získávání a spotřebu energií, průběhu cash-flow (se započítáním předpokládaného růstu cen energií a časové hodnoty peněz) a také stanovení rizik realizace jednotlivých variant. Toto srovnání umožňuje výběr optimální varianty řešení z hlediska energetické bilance provozu i z hlediska návratnosti investice a optimalizace provozních nákladů.