Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Energetický posudek


Co je to energetický posudek ?

Energetický posudek je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:

Písemná  zpráva  obsahující  informace  o posouzení   plnění   předem  stanovených  technických,  ekologických  a ekonomických   parametrů  určených  zadavatelem  energetického  posudku   včetně výsledků a vyhodnocení.

Je to písemná zpráva, která obsahuje několik základních částí

  • titulní list
  • účel zpracování podle § 9a zákona
  • identifikační údaje
  • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
  • evidenční list energetického posudku
  • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona

 


Proč se Energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti. Jedná se o 5 oblastní povinných a 5 oblastí doporučených.