Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Hlukové studieZpracováváme hlukové studie vlivu dopravního zatížení (automobily, letadla, dráha, tram), vlivu stacionárních zdrojů hluku (technologie, vzduchotechnika, topný zdroj) a vlivu provozovných zdrojů hluku (diskotéka, restaurace, prodejna, výrobna).

Provádíme posouzení konstrukcí oddělujících hlučné prostory od okolních v programu Neprůzvučnost (Svoboda Software) z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
 

 • Studie šíření hluku ve venkovním prostoru - hluk z dopravy, hluk z výroby, hluk od vzduchotechnického zařízení, hluk ze stavební činnosti
 • Studie šíření hluku v budovách - hluk z vnitřních zdrojů technologického vybavení VZT, vytápění, garážová vrata, výtahy hluk ze stavební činnosti uvnitř budovy

 

 Studie zatížení hlukem z provozu dopravních prostředků a stacionárních zdrojů v programu Hluk plus.

 

hluk plusProgram Hluk plus

 

 

 

 

 

 

 

Osvětlovací studie


Proslunění a oslunění

 • Studie proslunění
 • Studie oslunění venkovních ploch určených k rekreaci
 • Studie vlivu výstavby na okolní zástavbu a na sousední rekreační plochy

Denní osvětlení

 • Studie vlivu stávající zástavby na stávající či nově navržený objekt.

 • Výpočet denního osvětlení

 • Výpočet denního osvětlení obytných místností, školských zařízení, nákupních, zábavních a sportovních center , průmyslových objektů a zdravotnických zařízení.

 • Návrh velikosti osvětlovacích otvorů a rozměrů místností

 • Vliv výstavby na okolní zástavbu z hlediska denního osvětlení

Zpracováváme studie zastínění s využitím programu WIN3 Oslunění (DQL). Dále zpracováváme studie osvětlení pro denní osvětlení dle ČSN 73 0580, případně sdružené osvětlení v programu Wdls 4.1.4.7,( ASTRA 92 a.s., Zlín).

Program Wdls 4.1 (Astra software)obr cinite

 

 

 

 

 

 

obr_zastineniProgram SunLis (Astra software)

 

 

 

 

 

 


 Poptávkový formulář